Želiš da razvijaš svoju ideju?


iDEAlab predstavlja jedinstveni kreativni prostor za rad koji zainteresovanim studentima nudi inovativne programe obuke za podsticanje kreativnosti i preduzetničkog duha, podršku u realizaciji njihovih inovativnih ideja kroz period predinkubacije u samom prostoru i mogućnost umrežavanja i mentorsko vođenje od strane iskusnih preduzetnika.

iDEAlab podržava saradnju i umrežavanje kreativnih potencijala i komplementarnih znanja mladih. Zainteresovani studenti se mogu uključiti u konkretne programe što bi im omogućilo da steknu potrebne veštine za ulazak na tržište rada ili započinjanje sopstvenog biznisa..

Inovativnim pristupom želimo da podstaknemo studente da razvijaju svoju kreativnost, uče kako da rade u timu i da koriste svoja znanja i inicijativu kako bi stekli potrebne veštine za započinjanje sopstvenog biznisa , kao i da utičemo na širenje svesti o značaju preduzetništva i startapa u našoj zajednici..

  • Imaće priliku da steknu osnovne veštine i alate potrebne za dalji razvoj njihove ideje
  • Upoznaće se sa uspešnim preduzetnicima i drugim kreativnim studentima
  • Imaće kontinuiranu podršku od strane mentora
  • Dobiće šansu da svoje ideje prikažu uspešnim kompanijama
Processing!