iDEAlab mentori
Prilikom razmišljanja o pokretanju sopstvenog biznisa student se suočavaju sa mnoštvom izazova. Imati svog mentora za mladog početnika u biznisu znači kontinuiranu podršku u rešavanju izazova i ostvarivanju ciljeva, kao i otvaranje novih poslovnih mogućnosti, kroz umrežavanje i kontakte.

Kako su osnovni korisnici iDEAlab-a studenti koji nemaju dovoljno iskustva u samostalnom razvijanju kreativnih ideja i preuzimanju preduzetničkih koraka, potrebno je da oni budu podržani od strane iskusnijih osoba iz relevantnih oblasti. iDEAlab mreža, pored obuke i obrazovanja studenata u obliku treninga ima za cilj da studentima pruža konstantnu podršku putem mentorskih sesija i vođenja. U svim kritičnim tačkama razvoja preduzetničkih ideja studentima će na raspolaganju biti odgovarajući mentori, koji će na osnovu svog znanja i iskustva pomoći studentima u prevazilaženju izazova koje sa sobom donose njihovi inovativni poduhvati.

U zavisnosti od potrebe mentorstvo može trajati tokom celog procesa izrade ideju ili pokrivati samo određeni deo procesa. Mentori će se povremeno uključivati u rad timova, globalno nadzirući razvoj u svojoj oblasti i stojeći na raspolaganju za pitanja i dileme kojih će sigurno biti.

Saradnja između mentora i studenata zahteva uzajamno poštovanje i pravila ponašanja kako bi mentorstvo bilo uspešno i korisno za obe strane. To takođe zahteva uzajamno razumevanje onoga što obe strane očekuju od mentorstva i šta bi trebalo da bude njegov ishod.Mentor je savetnik, nastavnik i uzor, neko sa više preduzetničkog i poslovnog iskustva koji služi kao pouzdani poverenik tokom perioda boravka timova u iDEA Lab-u. U okviru iDEA Lab-ova planirano je da mentori budu birani iz redova pre svega mladih preduzetnika koji su ne tako davno i sami prošli isti put, ali svakako das u i profesori ti koji će moći u velikoj meri da pomognu i prenesu neophodna znanja u procesu razvoja ideja.
  • Da pomogne studentima da sagledaju rizike i potencijal svoje ideje i da ih vodi kroz proces donošenja odluka
  • Da budu uzor
  • Može da obezbedi ekspertizu u određenim oblastima i / ili pomoć u skladu sa specifičnim izazovima razvoja ideje
  • Koriste svoje poslovne kontakte kako bi omogućili podršku i pronalaženje potencijalnih partnera
  • Daju smernice za razvoj održivog biznis plana i podržavaju ceo proces razvoja ideja
  • Da ohrabre i podrže studente na putu ličnog i profesionalnog uspeha
Processing!