O projektu


Platforma iDEAlab-a je korisnički alat koji studentima pruža mogućnost da razvijaju svoju preduzetničku ideju na jednostavan način u prijateljskom okruženju u saradnji sa izabranim mentorima, bez obzira na trenutnu lokaciju.

Platforma treba da podržava ceo ciklus razvoja ideje, od unosa i razrade ideja, pokretanja i upravljanja projekata sve do lansiranja proizvoda/usluge na tržište. iDEAlab platforma treba u prijateljskom on-line okruženju da obezbedi neposrednu komunikaciju između pojedinaca i timova, mentora i timova, povezivanje sa ostalim iDEAlab-ovima iz regiona, kao i sa partnerskim institucijama iz poslovnog sektora. Virtuelizacija usluga se odnosi na dva segmenta:

iDEAlab platforma ima konkretnu upotrebnu vrednost za sve grupe korisnika: studente, mentore i kompanije. Fokus je na kreativnim idejama studenata i izazovima postavljenim od strane partnerskih kompanija, gde će postojati integralna virtuelna podrška celom procesu razvoja i realizacije ideja i inovativnih projekata. Mentori, ali i sami timovi međusobno će imati priliku da sarađuju na proceni i poboljšanju ideja. Šta iDEAlab platforma pruža:

  • Postavljanje kreativnih ideja
  • Komentarisanje, ocenjivanje i razrada postavljenih ideja
  • Realizacija ideja koje su ocenjene kao najbolje
  • Praćenje korisnika platforme
  • Uspostavljanje društvenih kontakata među studentima članovima platforme
  • Uspostavljanje društvenih kontakata među studentima i mentorima članovima platforme


iDEAlab virtuelna platforma će omogućiti dobijanje povratnih informacija i ideja iz bilo kog od 6 kreiranih iDEAlab-ova u regionu. Na platformi će korisnici pronaći odgovore i razmenjivati rešenja sa kolegama iz svih šest centara.

Processing!